رول پلی پرو پیلن

رول پلی پرو پیلن جهت چاپ و دوخت به بازار عرضه میگردد،
و در بسته بندی انواع محصولات مواد غذایی و مصالح ساختمانی و….
مورد استفاده قرار می گیرد.