رول پلی پروپیلن لمینت شده

دربسته بندی انواع محصول،خوراک دام و طیور،نمک تصفیه و معمولی و…

که برگرفته از پلی پروپیلن و پلی اتیلن بر روی

انواع رول ها در عرض ها و رنگ های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد